تعاونی انتشار موج پارس
نمایندگي انحصاري بیسیم های کنوود در ایران

شرکت انتشار موج پارس – نماینده انحصاری سیستم های رادیویی کنوود در ایران

جهت در خواست استخدام و همکاری ، لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و به آدرس زیر ایمیل نمایید :

info@parsemp.net