شرکت انتشار موج پارس
نماینده انحصاری JVC KENWOOD در ایران