شرکت انتشار موج پارس
نمایندگي انحصاري بیسیم های کنوود در ایران

شرکت انتشار موج پارس – نماینده انحصاری سیستم های رادیویی  کنوود در ایران  

 • طراحی و پیاده سازی ایستگاه های رادیویی زمینی شرکت هواپیمایی آسمان در سطح کشور
 • طراحی و پیاده سازی مرکز کنترل هوایی ، هواپیمایی آسمان در سراسر کشور

بیسیم کنوود 

 • روژه ی زنگ اعلان حریق بیسیم آتش نشانی شیراز
 • طراحی و پیاده سازی سایت ارتباط رادیویی شهرداری شیراز در ارتفاعات شیراز
 • طراحی و پیاده سازی شبکه ارتباط رادیویی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
 • تعمیرات و نگهداری شبکه ارتباط رادیویی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
 • طراحی و پیاده سازی سامانه نوین شبکه ROIP ( رادیو بر بستر IP) در شرکت توزیع برق فارس
 • طراحی و پیاده سازی سامانه جدید ارتباطی دیجیتال شهرداری صدرا (IDAS)
 • طراحی راه کار جدید ارتباط سلولی جهت مناطق نفتی شرکت نفت زاگرس جنوبی
 • ارائه تجهیزات باند پهن جهت ارتباطات دیتا شرکت نفت زاگرس جنوبی
 • طراحی و اجرای پروژه سایت رادیویی شرکت آب و فاضلاب شیراز در ارتفاعات دراک
 • راه اندازی سیستم رادیویی دیجیتال
 • تعمیرات و نگهداری تجهیزات رادیویی باند زمینی شرکت پتروشیمی زاگرس
 • تعمیرات و نگهداری تجهیزات رادیویی VHF نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
 • طراحی شبکه ارتباطات رادیویی شرکت دشت مرغاب ( یک و یک ) در کلیه کارخانجات سطح کشور