شرکت انتشار موج پارس
نماینده انحصاری JVC KENWOOD در ایران

آدرس دفاتر شرکت انتشار موج پارس

شعبه 2 شرکت انتشار موج پارس

شیراز – شهرک استقلال – خیابان شهید باقری – کوچه 14 – پلاک 500
کد پستی :

تلفن :

+98 71 36211630

+98 917 105 5943

info@parsemp.net :  آدرس الکترونیکی
http://www.parsemp.net : سایت

دفتر مرکزی شرکت انتشار موج پارس

تهران –  اتوبان اشرفی اصفهانی – باغ فیض –  خیابان باهنر – کوچه کاشفی نیک –  پاییزان – کوچه وحدت چهارم شمالی – پلاک 9 – طبقه 1

کد پستی : 1473684711
تلفن :

44975973 21 98+

44025849 21 98+

فاکس :

44978929 21 98+

آدرس الکترونیکی : info@parsemp.net

سایت : http://www.parsemp.net

contact

contact