شرکت انتشار موج پارس
نمایندگي انحصاري بیسیم های کنوود در ایران

شرکت انتشار موج پارس – نماینده انحصاری سیستم های رادیویی  کنوود در ایران  

شعبه 2 شرکت انتشار موج پارس

شیراز – شهرک استقلال – خیابان شهید باقری – کوچه 14 – پلاک 500
کد پستی :

تلفن :

+98 71 36211630

+98 917 105 5943

info@parsemp.net :  آدرس الکترونیکی
http://www.parsemp.net : سایت

بیسیم کنوود 

دفتر مرکزی شرکت انتشار موج پارس

تهران – خیابان نلسون ماندلا( جردن ) امانیه – خیابان خرسند – ساختمان ورنا 48 – واحد 9

کد پستی : 1966847323

تلفن :

+98 21 22664159

+98 21 22662672

+98 21 22663781

فاکس :

+98 21 22017361

آدرس الکترونیکی : info@parsemp.net

سایت : http://www.parsemp.net

contact

contact