تعاونی انتشار موج پارس
نمایندگي انحصاري بیسیم های کنوود در ایران

شرکت انتشار موج پارس – نماینده انحصاری سیستم های رادیویی  کنوود در ایران  

DECT-Product

ProTalk FD

Licence-Free DECT Wireless Intercom Systems

The Kenwood ProTalk WD-K10 Series DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) Intercom systems bring easy-to-use, full-duplex, hands-free communications operation to professional users.

Kenwood ProTalk WD-K10 Series DECT wireless communication and intercom system effectively bridges the gap between traditional two-way radio, intercom and telephony for single sites operating across wide areas or different floors, in an easy to deploy and use solution suitable for both indoor and outdoor use.

ProTalk WD-K10 Series is license-exempt and offers reliable, free and unlimited full-duplex communication between users or groups of users on site with no call or subscription charges or licence applications to complete and without the risk of patchy coverage sometimes experienced with GSM use.

Compact, lightweight and durable, the hand-portable WD-K10PBS portable base station and WD-K10TR transceiver Li-ion batteries provide up to 8 / 20 hours’ usage respectively on a single charge and when fitted with the optional microphones allow users fully hands-free operation.

For larger sites, multi-floor operation or to expand the system to accommodate more users, up to four IP54 rated WD-K10BS base stations can be daisy-chained to provide site-wide coverage – for example providing communications between teams working on the construction of a skyscraper.

The WD-K10 Series is ideally suited to airports, visitor attractions, education, sports, manufacturing, hospitality, office and retail sites where hands-free and instant listen-only or full duplex communication is essential to safe, secure and efficient operation.