تعاونی انتشار موج پارس
نمایندگي انحصاري بیسیم های کنوود در ایران

شرکت انتشار موج پارس – نماینده انحصاری سیستم های رادیویی  کنوود در ایران  

dPMR-Repeaters

Base Stations & Repeaters

dPMR Base Station / Repeaters

The NEXEDGE® dPMR range of digital Base Station / Repeaters offer the the basis upon which to build a scalable and flexible, dPMR TS102 658 Mode 2 multi-site voice communications network. They share the proven NEXEDGE® digital benefits of increased range, improved sound quality and advanced security capabilities.

Features include Digital/Analogue Autosensing Received Mode operation, dPMR Digital Conventional Voice and FM Analogue Modes (even on the same channel) and Multi-Site IP Network Mode (via KTI-3 option).