تعاونی انتشار موج پارس
نمایندگي انحصاري بیسیم های کنوود در ایران

شرکت انتشار موج پارس – نماینده انحصاری سیستم های رادیویی  کنوود در ایران  

  • طراحی و پیاده سازی سایت سامانه ترانک دیجیتال کنوود NXDN Gen 2  در شهرداری و آتش نشانی شیراز

بیسیم کنوود 

 

  • راه اندازی سیستم جامع NXDN NEXEDGE GEN2  در دو سایت ( پروژه مشترک پتروشیمی مبین و پتروشیمی پازارگاد )

 

  • راه اندازی سیستم رادیویی دیجیتال NXDN
  • طراحی و اجرای شبکه رادیویی دیجیتال ترانک NXDN در پتروشیمی دماوند
  • راه اندازی شبکه دیجیتال NXDN در کارخانه لاستیک دنا
  • اجرای موفقیت امیز اولین پروژه DMR کنوود در ایران

NIROGAH

ایجاد سامانه کنوود مالتی پروتکل ( Mpt1327-NXDN) به صورت همزمان

lavan

راه اندازی سیستم NEXEDGE GEN 2  در دو سایت ، و پوشش کامل عسلویه ( پروژه مشترک پتروشیمی مبین و پتروشیمی پازارگاد )

1mobin

فروش تجهیزات دیجیتال کنوود به سازمان تامین اجتماعی استان یزد ( فروش از طریق نماینده، شرکت ارتعاش گستر یزد)

فروش تجهیزات دیجیتال کنوود به شهرداری شهر یزد( فروش از طریق نماینده، شرکت ارتعاش گستر یزد)

فروش تجهیزات دیجیتال کنوود به شرکت معادن چادرملو( فروش از طریق نماینده، شرکت ارتعاش گستر یزد)

فروش تجهیزات دیجیتال کنوود به دانشگاه صنعتی قوچان( فروش از طریق نماینده، شرکت پیشگامان تامین فناوری ارتباط)

راه اندازی سیستم دیجیتال کنوود در پتروشیمی زاگرس

راه اندازی سیستم دیجیتال NXDN  کنوود در پتروشیمی ایلام

راه اندازی سیستم دیجیتال کنوود در پالایشگاه نفت لاوان